Crèdits

Aquest lloc està basat en el programari lliure desenvolupat per Calvin Priest per Local Exchange.

S'ha encarregat de la seva adaptació: Borja Aguirre i Aitor Blázquez.

Adaptació a BdT Pont del Dimoni: Pilar M.

Traducció al català : Pablo L.